De Roepletters van het verenigingsstation van Veron Afd. Nijmegen zijn PI4NYM.
Voor suggesties m.b.t. activiteiten met het verenigingsstation Kunt u contact opnemen met de toezichthouders.
Het verenigingsstation is van, voor en door afdelingsleden.
Het gebruik van de afdelingscall wordt van harte toegejuigd.
Stem Echter altijd van te Voren zelfs e.e.a. af bij de toezichthouders.
Hoewel we het gebruik van de Afdelings Roepletters graag Stimuleren
willen we er nog eens ontmoet Nadruk op Wijzen DAT U
het gebruik van de oproep PI4NYM van te Voren Dient te melden
bij de Afdelings Secretaris!
Zomaar gebruiken is illegaal (Dan zouden er ook op actief Kunnen Dezelfde band op hetzelfde moment meerdere PI4NYM's zijn .....).Bedenk ook DAT het gebruik, tenzij onder toezicht van een Bevoegde,
Anders dan volgens de eigen machtigingsvoorwaarden, niet toegestaan is.

Wilt u de oproep gebruiken dan kan dat via een der ondernemers gevraagd worden
maar steeds Dient de verantwoordelijke (PA0VVH) op de hoogte te zijn
en zal deze het gebruik coordineren.
Ten tijde van speciale Roepletters is het gebruik daarvan Alleen in overleg met het bestuur
te regelen en mag de oproep PI4NYM helemaal niet Gebruikt worden!
 

Machtiginghouder:

Het bestuur: Afdeling Nijmegen

Info bij de voorzitter:
V.H. van Hoorn, PA0VVH (Volker)
Zandsteeg 31.
6585 KJ Mook.
E-mail: pa0vvh@amsat.org